“Un ocell a l’arbre mai té por que la branca es trenqui, perquè la seva confiança no recau en la branca sinó en les pròpies ales”

La
traca
El
molí


Política de Privacitat
Avís legal
Política de Cookies
POLÍTICA DE PRIVACITAT i DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:

EL CARGOL DE MOLINS SCCL – CIF: F08800138 – c/ Ferran Agulló, 5 de Molins de Rei (08750) –
Telèfon: 93 668 62 59 – email: cooperativaelcargol@gmail.com
Inscrita en el Registre Territorial de cooperatives de la Generalitat de Catalunya amb núm. BN-1213.

En EL CARGOL DE MOLINS SCCL reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La navegació de la persona usuària a la nostra web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals.

No obstant això, en el cas de facilitar-nos dades personals a través de qualsevol altra canal, les dades seran tractades de forma lícita amb subjecció en tot moment a la legislació vigent (RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la LOPDGDD 3/2018 de el 5 de desembre).

TRACTAMENTS:

1. Gestió “Contactes” via correu electrònic: La finalitat d’aquest tractament és la gestió de les consultes o tràmits sol·licitats als correus electrònics de l’entitat. La lecitud del tractament és un interés legítim de l’entitat a donar resposta a les persones que es dirigeixin a l’entitat i que manifestin un interès en rebre la informació sol·licitada. Les dades tractades són dades bàsiques que ens feu arribar a través del correu electrónic (nom i cognom, número document identificatiu, telèfon i correu electrònic). Les dades seran tractades exlusivament per a donar responsta a la petició realitzada per la persona interessada i no s’incorporaran a cap base de dades.

2. Tractament d’imatges: El responsable del tractament és El Cargol de Molins SCCL. Les dades tractades són fotografies i víedeos d’esdeveniments o activitats de caràcter públic que organitza el responsable amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o altres espais de difusió pública d’informació com són: xarxes socials on el responsable del tractament disposi de perfil creat i publicacions pròpies. El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

DESTINATARIS DE LES DADES:

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades: el personal degudament autoritzat pel responsable del tractament; l’administració pública en l’àmbit de les seves competències; els proveïdors de serveis auxiliars necessaris.

No hi ha cessió de dades llevat que hi hagi una obligació legal.

No hi ha transferència internacional de les dades.

Pot ampliar aquesta informació consultant al Responsable del tractament.

TEMPS DE CONSERVACIÓ

De forma indefinida per atendre les responsabilitats derivades del tractament o fins que la persona interessada exerceixi el dret de supressió.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a EL CARGOL DE MOLINS SCCL estem tractant les seves dades personals.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.
COM EXERCIR ELS DRETS

• Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a les adreces del responsable del tractament que consten en aquesta política, o enviar un correu electrònic a l’adreça cooperativaelcargol@gmail.com amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte. En ambdós casos haurà d’aportar juntament amb la sol·licitud un document que acrediti la seva identitat.
• En el cas que consideri vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Data última actualització: 14/12/2020

BLOG
CALENDARI
DOSSIER INFORMATIU PREINSCRIPCIÓ EBM 23-24
DOCUMENT PORTES OBERTES EL MOLÍ
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA CURS 2023-2024
POWER EXPLICATIU PORTES OBERTES TRACA